Cart 0

Modul Kursus Rawatan Islam Isnad Tadawi Kaedah Ruqyah Syariah


Kursus Rawatan Islam Isnad Tadawi Tahap 1 (3 Sesi)(Jumlah 6 jam)

Sesi 1  (2 jam)
1) Menyingkap Hakikat Penciptaan Manusiia
2) Mengenali Punca Permasalahan Dan Musuh Manusia
3) Mengetahui Kaedah Perubatan Yang Tidak Syariah

Sesi 2  (2 jam)
 1) Penerangan Dan Talaqqi Ayat Membina Diri
 2) Penerangan Dan Talaqqi Ayat Pendinding Diri
 3) Kaedah Mengesan Gangguan
 Keistimewaan kursus ini ialah ayat-ayat yang disampaikan diterangkan secara terperinci CARA dan SEBAB penggunaan ayat-ayat tersebut sebelum BERTALAQQI. Senarai ayat yang diijazahkan semasa sesi ini Ialah:
1) Ayat Membina Diri 1 - Surah Al Baqarah (2 : Ayat 30)
2) Ayat Membina Diri 2 - Surah At-Tin (95 : Ayat 4)
3) Ayat Membina Diri 3 - Surah Az-Zariyat (51 : Ayat 56)
4) Ayat Membina Diri 4 - Surah Al Isra’ (17 : Ayat 70)
5) Ayat Pendinding Diri 1 - Surah Al-Isra’ (17 : Ayat 70)
6) Ayat Pendinding Diri 2 - Surah Al-ISra’ (17 : Ayat 81)
7) Ayat Pendinding Diri 3 - Surah Al-Furqan (25 : Ayat 23)
8) Ayat Pendinding Diri 4 - Surah Yasin (36 : Ayat 9)
9) Ayat Pendinding Diri 5 - Surah Al- A’raf (7 : Ayat 17)
10) Ayat Pendinding Diri 6 - Surah As-Soffat (37 : Ayat 7)
11) Ayat Pendinding Diri 7 - Surah Al-An’am (6 : Ayat 61)
12) Ayat Pendinding Diri 8 - Surah At-Tariq (86 : Ayat 4)
13) Ayat Pendinding Diri 9 - Surah Hud (11 : Ayat 57)
14) Ayat Pendinding Diri 10 - Surah Yusuf (12 : Ayat 64)
15) Ayat Pendinding Diri 11 - Surah At-Taubah (9 : Ayat 128-129)
16) Ayat Pendinding Diri 12 - Surah Ali-Imran (3 : Ayat 173)
17) Ayat Pendinding Diri 13 - Doa Rasulullah saw
18) Ayat Pendinding Diri 14 - Doa Rasulullah saw
19) Ayat Pendinding Diri 15 - Doa Rasulullah saw
20) Ayat Pendinding Diri 16 - Doa Rasulullah saw (Ruqyah Jibril as)
21) Ayat Pendinding Diri 17 - Surah Maryam (19: Ayat 1) & Asy-Syura (42 : Ayat 1-2)
22) Ayat Pendinding Diri 18 - Doa Rasulullah saw
23) Ayat Pendinding Diri 17 - Doa Rasulullah saw
24) Ayat Pendinding Diri 18 - Doa Ta'awudz

Sesi 3  (2 jam)
 1) Penerangan Dan Talaqqi Ayat Utama Merawat
 2) Kaedah Merawat Gangguan
 Keistimewaan kursus ini ialah ayat-ayat yang disampaikan diterangkan secara terperinci CARA dan SEBAB penggunaan ayat-ayat tersebut sebelum BERTALAQQI. Senarai ayat yang diijazahkan semasa sesi ini Ialah:
1) Doa Meruqyah
2) Ayat Utama Ruqyah 1 - Surah Al-Fatihah (1 : Ayat 1-7)
3) Ayat Utama Ruqyah 2 - Surah Al- Baqarah (2 : Ayat 1-5)
4) Ayat Utama Ruqyah 3 - Surah Al-Baqarah (2 : Ayat 102)
5) Ayat Utama Ruqyah 4 - Surah Al-Baqarah (2 : Ayat 163-164)
6) Ayat Utama Ruqyah 5 - Surah Al-Baqarah (2 : Ayat 255)
7) Ayat Utama Ruqyah 6 - Surah Al-Baqarah (2 : Ayat 285-286)
8) Ayat Utama Ruqyah 7 - Surah Ali-Imran (3 : Ayat 18-19)
9) Ayat Utama Ruqyah 8 - Surah Al-A’raf (7 : Ayat 54-56)
10) Ayat Utama Ruqyah 9 - Surah Al-A’raf (7 : Ayat 117-122)
11) Ayat Utama Ruqyah 10 - Surah Yunus (10 : Ayat 81-82)
12) Ayat Utama Ruqyah 11 - Surah Toha (20 : Ayat 69)
13) Ayat Utama Ruqyah 12 - Surah Al-Mukminum (23 : Ayat 115-118)
14) Ayat Utama Ruqyah 13 - Surah As-Soffat (37 : Ayat 1-10)
15) Ayat Utama Ruqyah 14 - Surah  Al-Ahqaf (46 : Ayat 29-32)
16) Ayat Utama Ruqyah 15 - Surah Ar-Rahman (55 : Ayat 33-36)
17) Ayat Utama Ruqyah 16 - Surah Al-Hasyr (59 : Ayat 21-24)
18) Ayat Utama Ruqyah 17 - Surah Al-Jin (72 : Ayat 1-9)
19) Ayat Utama Ruqyah 18 - Surah Al-Ikhlas (112 : Ayat 1-4)
20) Ayat Utama Ruqyah 19 - Surah Al-Falaq (113: Ayat 1-5)
21) Ayat Utama Ruqyah 20 - Surah An-Nas (114 : Ayat 1-6)
22) Ayat Penutup Ruqyah - Surah Al-Isra’ (17 : Ayat 88)

Kursus Rawatan Islam Isnad Tadawi Tahap 2 (6 jam)

1) Penerangan Dan Talaqqi Ayat Sebelum Merawat
2) Penerangan Dan Talaqqi Surah Yasin
3) Penerangan Mengazab & Menyedarkan Mangsa Kerasukan
4) Penerangan Merawat Kediaman & Premis
5) Tasmik Ayat Tahap 1
Keistimewaan kursus ini ialah ayat-ayat yang disampaikan diterangkan secara terperinci CARA dan SEBAB penggunaan ayat-ayat tersebut sebelum BERTALAQQI. Senarai ayat yang diijazahkan semasa sesi ini Ialah:
1) Surah Ghafir (40 : Ayat 68)
2) Surah Yasin (36 : Ayat 82)
3) Bismillah 5 (Penyembuhan)
4) Doa Merawat (Ruqyah Malaikat Jibril a.s. ke atas Rasulullah saw)
5) Doa Rasulullah saw Ke Atas Hasan dan Husin
6) Surah At-Taubah (9 : Ayat 14)
7) Surah Yunus (10 : Ayat 57)
8) Surah An-Nahl (16 : Ayat 69)
9) Surah Al-Isra’ (17 : Ayat 82)
10) Surah As-Syu’ara (26 : Ayat 80)
11) Surah Fussilat (41 : Ayat 44)
12) Surah Al-Anbiya’ (21 : Ayat 83)
13) Surah As-Sod (38 : Ayat 35)
14) Surah An-Naml (27 : Ayat 30-31)
15) Surah Al-Baqarah (2 : Ayat 249)
16) Surah Fussilat (41 : Ayat 29-30)
17) Surah Al-Anfal (8 : Ayat 9)
18) Surah Ghafir (40 : Ayat 60)
19) Selawat Syifa’
20) Selawat Taffrijyyah
21) Qunut Nazilah
22) Surah Yasin (36: Ayat 1-83)
23) Surah Al-Baqarah (2: Ayat 256-257)
24) Surah Al-Baqarah (2: Ayat 284)
25) Perjanjian Nabi Sulaiman as
26) Surah Al-Baqarah (2: Ayat 148)
27) Surah Al-Baqarah (2: Ayat 250)