Cart 0

Senarai Pengijazahan Ayat Kursus Rawatan Islam Isnad Tadawi Tahap 1

1) Ayat Membina Diri 1 - Surah Al Baqarah (2 : Ayat 30)


2) Ayat Membina Diri 2 - Surah At-Tin (95 : Ayat 4)


3) Ayat Membina Diri 3 - Surah Az-Zariyat (51 : Ayat 56 )


4) Ayat Membina Diri 4 - Surah Al Isra’ (17 : Ayat 70 )


5) Ayat Pendinding Diri 1 - Surah Al-Isra’ (17 : Ayat 70)


6) Ayat Pendinding Diri 2 - Surah Al-ISra’ (17 : Ayat 81)


7) Ayat Pendinding Diri 3 - Surah Al-Furqan (25 : Ayat 23 )


8) Ayat Pendinding Diri 4 - Surah Yasin (36 : Ayat 9)


9) Ayat Pendinding Diri 5 - Surah Al- A’raf (7 : Ayat 17)


10) Ayat Pendinding Diri 6 - Surah As-Soffat (37 : Ayat 7  )


11) Ayat Pendinding Diri 7 - Surah Al-An’am (6 : Ayat 61)


12) Ayat Pendinding Diri 8 - Surah At-Tariq (86 : Ayat 4)


13) Ayat Pendinding Diri 9 - Surah Hud (11 : Ayat 57)


14) Ayat Pendinding Diri 10 - Surah Yusuf (12 : Ayat 64)


15) Ayat Pendinding Diri 11 - Surah At-Taubah (9 : Ayat 128-129)


16) Ayat Pendinding Diri 12 - Surah Ali-Imran (3 : Ayat 173)


17) Ayat Pendinding Diri 13 - Doa Rasulullah saw


18) Ayat Pendinding Diri 14 - Doa Rasulullah saw


19) Ayat Pendinding Diri 15 - Doa Rasulullah saw


20) Ayat Pendinding Diri 16 - Doa Rasulullah saw (Ruqyah Jibril as)


21) Ayat Pendinding Diri 17 - Surah Maryam (19: Ayat 1) & Asy-Syura (42 : Ayat 1-2)


22) Ayat Pendinding Diri 17 - Doa Rasulullah saw


23) Ayat Pendinding Diri 18 - Doa Rasulullah saw


24) Ayat Pendinding Diri 18 - Doa Ta'awudz


25) Doa Meruqyah


26) Ayat Utama Ruqyah 1 - Surah Al-Fatihah (1 : Ayat 1-7)


27) Ayat Utama Ruqyah 2 - Surah Al- Baqarah (2 : Ayat 1-5)


28) Ayat Utama Ruqyah 3 - Surah Al-Baqarah (2 : Ayat 102)


29) Ayat Utama Ruqyah 4 - Surah Al-Baqarah (2 : Ayat 163-164)


30) Ayat Utama Ruqyah 5 - Surah Al-Baqarah (2 : Ayat 255)


31) Ayat Utama Ruqyah 6 - Surah Al-Baqarah (2 : Ayat 285-286)


32) Ayat Utama Ruqyah 7 - Surah Ali-Imran (3 : Ayat 18-19)


33) Ayat Utama Ruqyah 8 - Surah Al-A’raf (7 : Ayat 54-56)


34) Ayat Utama Ruqyah 9 - Surah Al-A’raf (7 : Ayat 117-122)


35) Ayat Utama Ruqyah 10 - Surah Yunus (10 : Ayat 81-82)


36) Ayat Utama Ruqyah 11 - Surah Toha (20 : Ayat 69)


37) Ayat Utama Ruqyah 12 - Surah Al-Mukminum (23 : Ayat 115-118)


38) Ayat Utama Ruqyah 13 - Surah As-Soffat (37 : Ayat 1-10)


39) Ayat Utama Ruqyah 14 - Surah  Al-Ahqaf (46 : Ayat 29-32)


40) Ayat Utama Ruqyah 15 - Surah Ar-Rahman (55 : Ayat 33-36)


41) Ayat Utama Ruqyah 16 - Surah Al-Hasyr (59 : Ayat 21-24)


42) Ayat Utama Ruqyah 17 - Surah Al-Jin (72 : Ayat 1-9)


43) Ayat Utama Ruqyah 18 - Surah Al-Ikhlas (112 : Ayat 1-4)


44) Ayat Utama Ruqyah 19 - Surah Al-Falaq (113: Ayat 1-5)


45) Ayat Utama Ruqyah 20 - Surah An-Nas (114 : Ayat 1-6)


46) Ayat Penutup Ruqyah - Surah Al-Isra’ (17 : Ayat 88)